Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 75
(3628 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol pozměňující smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsaný v Praze 1. února 2017
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.3.2017.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.5.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.3.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. prof. MUDr Jan Žaloudík, který přijal k tomuto tisku dne 12.4.2017 usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 75/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 8.6.2017.

Svým usnesením č. 190, v hlasování č. 75 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.