Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 77
(535 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 229.

Navrhovateli jsou zástupce Senátu Jiří Oberfalzer, zástupce Senátu Miroslav Nenutil.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 5. 2016. Vláda zaslala stanovisko 24. 5. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 5. 2016 jako tisk 798/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 798
Novela z. o státní službě

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 798/0 dne 28. 4. 2016. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0798.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 5. 2016 (usnesení č. 283). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1407).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 798/8, který byl rozeslán 18. 1. 2017 v 13:51.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 30. 1. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 798/9 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 2. 2017 na 54. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 1558).

Hlasování č. 40 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.3.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.4.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.3.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 12.4.2017 usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 77/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 19.4.2017.

Svým usnesením č. 134, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 135, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 21.4.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 144/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 5. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: nedostatečná kvalifikaceodborná kvalifikaceprofesní přípravastupeň vzdělánístátní zaměstnanecstátní úředníkveřejná služba