Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 78
(529 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 861
Novela z. o pohonných hmotách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 861/0 dne 8. 7. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 7. 2016 (usnesení č. 302). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1375).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 861/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 861/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 861/3, který byl rozeslán 20. 1. 2017 v 13:20.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 26. 1. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 861/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 2. 2017 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1559).

Hlasování č. 498 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.3.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.4.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.3.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ladislav Kos, který přijal k tomuto tisku dne 11.4.2017 usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 78/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 19.4.2017.

Svým usnesením č. 150, v hlasování č. 42 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.4.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 152/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 5. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: alternativní energiedistribucemotorové palivonáhradní palivopalivoznečišťování motorovými vozidlyčerpadlo