Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 79
(544 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou poslanec Marian Jurečka, poslanec Jan Bartošek, poslanec Petr Kudela.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 1. 2016. Vláda zaslala stanovisko 18. 2. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 2. 2016 jako tisk 699/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 699
Novela z. o registru smluv

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 699/0 dne 19. 1. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0699.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2016 (usnesení č. 250). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Vondráček a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě . Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 2. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1092).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 1. 6. 2016 na 47. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 699/7, který byl rozeslán 19. 10. 2016 v 18:05.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 11. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 699/8 (přerušuje projednávání) (revokováno).
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 11. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 699/9 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 30. 1. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 699/10 (stanovisko).
  Garační výbor návrh zákona neprojednal během 30 dnů od doručení sněmovního tisku pozměňovacích a jiných návrhů.
 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2016 na 53. schůzi.Projednávání zákona bylo 9. 12. 2016 na 53. schůzi přerušeno (usnesení č. 1489).
  Projednávání pokračovalo 30. 1. 2017.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 2. 2017 na 54. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno (usnesení č. 1541).
  Projednávání pokračovalo 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 1560).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.3.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.4.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.3.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 12.4.2017 usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 79/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 19.4.2017.

Svým usnesením č. 142, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 21.4.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 4. 2017 poslancům jako tisk 699/11.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 4. 2017 poslancům jako tisk 699/12.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 18).

Témata EUROVOC: obchodní informaceobchodní smlouvasmlouvaveřejné vlastnictvízpřístupňování informací