Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 83
(405 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Jan Birke.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 8. 2016. Vláda zaslala stanovisko 13. 9. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 9. 2016 jako tisk 888/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 888
Novela z. o pozemních komunikacích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 888/0 dne 18. 8. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0888.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 9. 2016 (usnesení č. 315). Určil zpravodaje: Jaroslav Foldyna a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 10. 2016 na 50. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 25. 10. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1398).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18., 20. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 10 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 888/6, který byl rozeslán 24. 1. 2017 v 15:45.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 26. 1. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 888/7 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 2. 2017 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1573).

Hlasování č. 151 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.3.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.4.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.3.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. doc. Ing. Jiří Cieńciała, který přijal k tomuto tisku dne 11.4.2017 usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 83/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 20.4.2017.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dne 21.4.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 151/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 5. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: dopravní infrastrukturapozemní dopravasilniční stavbysilniční síťvlastnictvíúdržba