Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 84
(703 kB)
Návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 994
Vl.n.z. o zahraniční službě - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 994/0 dne 15. 12. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 12. 2016 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl Zahraniční výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1532).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 1. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 994/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 1. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 994/2 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 2. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 994/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 994/4, který byl rozeslán 23. 2. 2017 v 12:23.

 • G
  • Zahraniční výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 27. 2. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 994/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 3. 2017 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1585).

Hlasování č. 219 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.3.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.4.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.3.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. František Bublan, který přijal k tomuto tisku dne 12.4.2017 usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 84/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 19.4.2017.

Svým usnesením č. 136, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.4.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 150/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 5. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: diplomatické zastoupeníkonzulátpřenesení pravomocistátní zaměstnanecveřejná službaveřejná správa