Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 85
(477 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců František Vácha.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 11. 2016. Vláda zaslala stanovisko 6. 12. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 12. 2016 jako tisk 960/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 960
Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 960/0 dne 11. 11. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0960.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 12. 2016 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a navrhl Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 22. 2. 2017 na 55. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1563). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 105, usnesení č. 1563).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.3.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.4.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.3.2017.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PaedDr. Václav Homolka, který přijal k tomuto tisku dne 12.4.2017 usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 85/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 20.4.2017.

Svým usnesením č. 160, v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 21.4.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 146/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 5. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: politika výzkumurozpočet na výzkumvědecký výzkumvýzkum a vývoj