Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 87
(1336 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2016
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je generální ředitel ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 28.3.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.4.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ladislav Kos, který přijal k tomuto tisku dne 23.5.2017 usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 87/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 7.6.2017.

Svým usnesením č. 181, v hlasování č. 63 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.