Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 88
(965 kB)
Vládní návrh na vyslovení předchozího souhlasu s návrhem rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018 - 2022
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vlády ČR Jan Chvojka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 30.3.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 31.3.2017.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Tomáš Grulich, který přijal k tomuto tisku dne 12.4.2017 usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 88/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 19.4.2017.

Svým usnesením č. 133, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.