Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 89
(4196 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2016
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 30.3.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.4.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jaroslav Větrovský, který přijal k tomuto tisku dne 12.7.2017 usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 89/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.7.2017.

Svým usnesením č. 241, v hlasování č. 76 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.