Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 90
(11697 kB)
Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2016
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Veřejný ochránce práv Anna Šabatová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 31.3.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.4.2017.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Chaloupek, který přijal k tomuto tisku dne 24.5.2017 usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 90/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.7.2017.

Svým usnesením č. 242, v hlasování č. 77 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.