Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 91
(7131 kB)
Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2016
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je prezident NKÚ Miloslav Kala.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 31.3.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.4.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Veleba, který přijal k tomuto tisku dne 23.5.2017 usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 91/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.7.2017.

Svým usnesením č. 243, v hlasování č. 79 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.