Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 92
(12021 kB)
Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2016
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda ÚSTR Emilie Benešová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 31.3.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.4.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 12.7.2017 usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 92/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 17.8.2017.

Svým usnesením č. 275, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.