Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 103
(2552 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 27. srpna 2004 v Haagu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr financí Andrej Babiš, ministr financí Ivan Pilný.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.5.2017.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1111.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 8.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který přijal k tomuto tisku dne 6.6.2017 usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 103/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 19.7.2017.

Svým usnesením č. 218, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: ArubaNizozemskoNizozemské Antilydaň z příjmůdaňová úmluvamezinárodní dohodavypovědění smlouvyČeská republikaúspory