Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 107
(671 kB)
Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2016
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.4.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2017.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. prof.RNDr. Václav Hampl, který přijal k tomuto tisku dne 14.6.2017 usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 107/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.7.2017.

Svým usnesením č. 231, v hlasování č. 61 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.