Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 110
(562 kB)
Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 936
Vl.n.z.o snížení nákladů na zavád. vysokorychl. sítí el.kom. - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 936/0 dne 18. 10. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 10. 2016 (usnesení č. 324). Určil zpravodaje: PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1428).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 936/4, který byl rozeslán 28. 2. 2017 v 15:56.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 3. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 936/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1623).

Hlasování č. 191 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.5.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.6.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Kratochvíle, který přijal k tomuto tisku dne 23.5.2017 usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 110/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 31.5.2017.

Svým usnesením č. 171, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 6.6.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 194/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 6. 2017.

Témata EUROVOC: digitální technologieinternetposkytovatel internetových služebpočítačová síťprovozní nákladypřenos datpřenosová síťtelekomunikace