Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 111
(1028 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 990
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 990/0 dne 13. 12. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 12. 2016 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1504).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 31. 1. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 990/1 (pozměňovací návrhy).
 • L

  Projednávání proběhlo 21. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 19 dní (usnesení č. 1556).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 990/2, který byl rozeslán 28. 2. 2017 v 16:15.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 3. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 990/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1625).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.5.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.6.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Láska, který přijal k tomuto tisku dne 24.5.2017 usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 111/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 31.5.2017.

Svým usnesením č. 166, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 6.6.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 222/2017.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 6. 2017 poslancům jako tisk 990/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 6. 2017 poslancům jako tisk 990/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 34, usnesení č. 1713).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 13. 7. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 7. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 7. 2017.

Témata EUROVOC: budování podnikucizinecké právocizí státní občanobčanství EUpodpora investicpovolení k pobytuzahraniční investicezahraniční podnikČeská republika