Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 112
(617 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 928
Novela z. o občanských průkazech - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.5.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.6.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2017.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Zdeněk Nytra, který přijal k tomuto tisku dne 17.5.2017 usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 112/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 31.5.2017.

Svým usnesením č. 167, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 195/2017.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 6. 2017.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 6. 2017.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 6. 2017.

Témata EUROVOC: elektronická správa dokumentůelektronický dokumentevidence obyvatelstvaidentifikační průkazosobní údajestátní občan