Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 113
(599 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 959
Novela z. o pedagogických pracovnících

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.5.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.6.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2017.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Růžička, který přijal k tomuto tisku dne 24.5.2017 usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 113/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 31.5.2017.

Svým usnesením č. 165, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 6.6.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 6. 2017 poslancům jako tisk 959/6.
    Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 6. 2017 poslancům jako tisk 959/7.
    O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 6., 12. 7. 2017 na 59. schůzi.
    Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 211).

Témata EUROVOC: celoživotní vzdělávánímzdamzdová politikaodborná kvalifikacepracovní dráhaspeciální vzděláváníučitel