Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 117
(456 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 912
Novela z. o důchodovém pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 912/0 dne 16. 9. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: Jaroslav Zavadil a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1445).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 912/2, který byl rozeslán 6. 3. 2017 v 10:56.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1632).

Hlasování č. 353 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.5.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.6.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Šromová, který přijal k tomuto tisku dne 24.5.2017 usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 117/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 8.6.2017.

Svým usnesením č. 189, v hlasování č. 74 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 203/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: důchodový plánpodmínky pro odchod do důchodupředčasný důchodsociální zabezpečení