Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 121
(481 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Jan Chvojka.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 2. 2017. Vláda zaslala stanovisko 3. 3. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 3. 2017 jako tisk 1015/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1015
Novela z. o Veřejném ochránci práv

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1015/0 dne 2. 2. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 26. 4. 2017 na 56. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1652). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 26. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 488, usnesení č. 1652).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.5.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.6.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2017.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PaedDr. Václav Homolka, který přijal k tomuto tisku dne 24.5.2017 usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 121/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 7.6.2017.

Svým usnesením č. 176, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 9.6.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 198/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: ombudsmanzdravotně postižený člověk