Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 123
(525 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Věra Kovářová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 5. 2016. Vláda zaslala stanovisko 31. 5. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 5. 2016 jako tisk 807/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 807
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 807/0 dne 9. 5. 2016. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0807.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 6. 2016 (usnesení č. 288). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1419).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 807/5, který byl rozeslán 3. 3. 2017 v 9:42.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 26., 28. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1656).

Hlasování č. 66165 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.5.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.6.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. doc. Ing. Jiří Cieńciała, který přijal k tomuto tisku dne 23.5.2017 usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 123/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 7.6.2017.

Svým usnesením č. 183, v hlasování č. 68 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 199/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: dopravní předpisymístní orgány státní správyobecsilniční dopravařidičský průkaz