Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 124
(410 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Josef Kott.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 1. 2017. Vláda zaslala stanovisko 21. 2. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 2. 2017 jako tisk 1010/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1010
Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1010/0 dne 25. 1. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1010P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2017 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: Ing. Josef Šenfeld a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 4. 2017 na 56. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1637). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 375, usnesení č. 1637).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.5.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.6.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Kratochvíle, který přijal k tomuto tisku dne 23.5.2017 usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 124/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 7.6.2017.

Svým usnesením č. 184, v hlasování č. 69 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 197/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: chráněný druhnáhrada škodyochrana zvířatochrana živočišné říšeodškodnění