Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 125
(1818 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 929
Vl.n.z.o změně z.v souv.s přij. zák. o odpověd. za přestupky - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 929/0 dne 5. 10. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1389).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 929/4, který byl rozeslán 28. 2. 2017 v 15:57.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 28. 3. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 929/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1624).

Hlasování č. 208 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.5.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.6.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Eliška Wagnerová, který přijal k tomuto tisku dne 17.5.2017 usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 125/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 31.5.2017.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 183/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 6. 2017.

Témata EUROVOC: odpovědnostsprávní deliktsprávní odpovědnostsprávní opatřenísprávní právosprávní sankce