Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 126
(1274 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr financí Andrej Babiš, ministr financí Ivan Pilný.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 869
Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 869/0 dne 14. 7. 2016.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: Ing. Roman Kubíček, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 51)

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 11. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1416).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 869/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 869/2, který byl rozeslán 16. 3. 2017 v 8:24.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 3. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 869/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1643).

Hlasování č. 426 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.5.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.6.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Hlavatý, který přijal k tomuto tisku dne 23.5.2017 usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 126/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 7.6.2017.

Svým usnesením č. 174, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 9.6.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 204/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: centrální bankafinanční institucefinanční nástroj EUimplementující opatření státuinvestiční politikakapitálový trhobchodní licenceoficiální trhpodnikavostuplatňování právních předpisů EU