Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 132
(3742 kB)
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2016
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda ČTÚ Jaromír Novák.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.5.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.5.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Bradáč, který přijal k tomuto tisku dne 6.6.2017 usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 132/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.7.2017.

Svým usnesením č. 244, v hlasování č. 80 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.