Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 140
(413 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Věra Kovářová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 7. 2014. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 8. 2014 jako tisk 249/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 249
Novela z. o obcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 249/0 dne 1. 7. 2014. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0249.

Hlasování č. 59 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.6.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.6.2017.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Zbyněk Linhart, který přijal k tomuto tisku dne 12.7.2017 usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 140/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.7.2017.

Svým usnesením č. 236, v hlasování č. 70 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.7.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 257/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: obecsprávní pravomocveřejný majetek