Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 141
(486 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Dan Ťok.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 747
Novela z. o civilním letectví - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 747/0 dne 22. 3. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Určil zpravodaje: Mgr. Václav Snopek, CSc. a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1193).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 747/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 747/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 747/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 7. 9. 2016 na 49. schůzi přerušeno (usnesení č. 1319).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 747/4, který byl rozeslán 26. 10. 2016 v 15:56.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 4. 11. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 747/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 2. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 289, usnesení č. 1540).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 747/6, který byl rozeslán 12. 4. 2017 v 18:35.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 4. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 747/7 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 5. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1672).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.6.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.6.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 18.7.2017 usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 141/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 19.7.2017.

Svým usnesením č. 208, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.7.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 261/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: civilní letectvíletecká dopravaletecká kontrolaletecké právoletištěochrana proti hlukuvzdušná bezpečnost