Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 143
(516 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1053
Novela z. o elektronických komunikacích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1053/0 dne 14. 3. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1605).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1053/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1053/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1053/3, který byl rozeslán 28. 4. 2017 v 10:31.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 4. 5. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1053/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 5. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 140, usnesení č. 1676).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.6.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.6.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Kratochvíle, který přijal k tomuto tisku dne 18.7.2017 usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 143/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 19.7.2017.

Svým usnesením č. 200, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.7.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 252/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 31. 7. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 7. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: elektronické publikovánítelevizetelevize s vysokou rozlišovací schopností