Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 146
(476 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Věra Kovářová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 3. 2017. Vláda zaslala stanovisko 20. 4. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 4. 2017 jako tisk 1056/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1056
Novela z. o daních z příjmů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1056/0 dne 16. 3. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1056.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2017 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 5. 2017 na 57. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1681). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 152, usnesení č. 1681).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.6.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.6.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který přijal k tomuto tisku dne 18.7.2017 usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 146/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.7.2017.

Svým usnesením č. 237, v hlasování č. 71 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.7.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 254/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: daň z příjmůdaňová úlevakrevní transfuze