Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 147
(479 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Robin Böhnisch.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 3. 2016. Vláda zaslala stanovisko 12. 4. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 4. 2016 jako tisk 742/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 742
Novela z. na ochranu zvířat proti týrání

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 742/0 dne 16. 3. 2016. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0742P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 4. 2016 (usnesení č. 270). Určil zpravodaje: Ing. Josef Kott a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8., 9. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1413).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 12. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 742/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 1. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 742/3 (stanovisko).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 742/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 742/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 742/6, který byl rozeslán 3. 5. 2017 v 10:25.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 742/7 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 6. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1691).

Hlasování č. 257 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.6.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.6.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Veleba, který přijal k tomuto tisku dne 18.7.2017 usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 147/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.7.2017.

Svým usnesením č. 246, v hlasování č. 87 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.7.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 255/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: chov zvířatkožešinová zvířatakožešiny a jejich zpracováníochrana zvířat