Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 151
(625 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 855
Novela z. o zpravodajských službách ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 855/0 dne 30. 6. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 7. 2016 (usnesení č. 302). Určil zpravodaje: Ing. Václav Klučka a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1341).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 6. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 855/1 (doporučuje schválit).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 6. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 855/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 855/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 24. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 855/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 855/5, který byl rozeslán 30. 11. 2016 v 9:21.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 12. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 855/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 1. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 167, usnesení č. 1528).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 855/8, který byl rozeslán 17. 5. 2017 v 13:03.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 855/9 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 6. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1695).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.6.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.6.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. František Bublan, který přijal k tomuto tisku dne 12.7.2017 usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 151/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.7.2017.

Svým usnesením č. 229, v hlasování č. 58 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 21.7.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 325/2017.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 7. 2017 poslancům jako tisk 855/10.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 7. 2017 poslancům jako tisk 855/11.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 15, usnesení č. 1793).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 9. 2017.
  Prezident zákon podepsal 12. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: důvěrná informacekontrolní mocorganizovaný zločinparlamentní kontrolapravomoc institucetajná službaveřejná bezpečnostčinnost orgánůčinnost základních institucí