Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 155
(520 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 995
Novela z. o České obchodní inspekci

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 995/0 dne 15. 12. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 12. 2016 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 2. 2017 na 54. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 24. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1574).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 995/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 995/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 995/3, který byl rozeslán 24. 5. 2017 v 18:02.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 995/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 6. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1708).

Hlasování č. 332 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.6.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.6.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 18.7.2017 usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 155/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 19.7.2017.

Svým usnesením č. 202, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.7.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 264/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: domácí trhelektronický obchodochrana spotřebiteleregionální trhspotřebitelská politikazásilkový obchodřízení jakosti průmyslových výrobků