Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 156
(505 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1024
Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1024/0 dne 6. 2. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2017 (usnesení č. 362). Určil zpravodaje: Mgr. Stanislav Huml a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1561).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 16. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1024/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 4. 5. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1024/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1024/3, který byl rozeslán 25. 5. 2017 v 10:50.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1024/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 6. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1709).

Hlasování č. 352 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.6.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.6.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Láska, který přijal k tomuto tisku dne 12.7.2017 usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 156/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 19.7.2017.

Svým usnesením č. 196, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.7.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 247/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 31. 7. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 7. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: celníkmzdamzdová politikaodměňovánípoliciestátní zaměstnanectajná službaveřejná správavězeňský personál