Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 161
(484 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Radek Vondráček.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 5. 2017. Vláda zaslala stanovisko 6. 6. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 6. 2017 jako tisk 1124/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1124
Novela z. o registru smluv

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1124/0 dne 19. 5. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1124.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2017 (usnesení č. 402). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 28. 6. 2017 na 59. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1718). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 28. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 50, usnesení č. 1718).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.6.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.6.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který nepřijal k tomuto tisku dne 12.7.2017 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 3, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 161/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.7.2017.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dne 21.7.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 249/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: obchodní informaceobchodní smlouvaveřejné vlastnictvízpřístupňování informací