Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 174
(445 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Václav Votava.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 2. 2017. Vláda zaslala stanovisko 3. 3. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 3. 2017 jako tisk 1019/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1019
Novela z. o poj. odpovědnosti za škodu způs.provozem vozidla

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1019/0 dne 3. 2. 2017. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1019P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Ing. René Číp a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1657).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 5. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1019/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1019/3, který byl rozeslán 7. 6. 2017 v 17:41.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1019/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1750).

Hlasování č. 173 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.8.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.7.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Lumír Aschenbrenner, který přijal k tomuto tisku dne 15.8.2017 usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 174/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 16.8.2017.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dne 17.8.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 293/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Témata EUROVOC: motorové vozidlopojištění motorových vozidelpojištění zákonné odpovědnosti