Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 180
(536 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1072
Novela z. o zaměstnanosti - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1072/0 dne 23. 3. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: PhDr. Zdeněk Soukup a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1642).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1072/2, který byl rozeslán 28. 6. 2017 v 17:51.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 7. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 258, usnesení č. 1783).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.8.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.7.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ing.arch. Daniela Filipiová, který přijal k tomuto tisku dne 15.8.2017 usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 180/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 16.8.2017.

Svým usnesením č. 253, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 17.8.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 327/2017.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 8. 2017 poslancům jako tisk 1072/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 8. 2017 poslancům jako tisk 1072/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 14, usnesení č. 1792).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 9. 2017.
  Prezident zákon podepsal 12. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: hájené zaměstnáníintegrace postižených osoblékařský posudekpodpora v nezaměstnanostipoptávka po zaměstnánízdravotně postižený pracovníkzdravotně postižený člověk