Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 186
(373 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Zdeněk Ondráček.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 6. 2014. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 7. 2014 jako tisk 238/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 238
Novela z. - exekuční řád

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 238/0 dne 25. 6. 2014. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0238.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1097).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 238/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 238/3, který byl rozeslán 9. 6. 2017 v 9:45.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 238/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 7. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1789).

Hlasování č. 301 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.8.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.7.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 9.8.2017 usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 186/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 16.8.2017.

Svým usnesením č. 262, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.8.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 298/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Témata EUROVOC: dítěnáklady na vzděláváníosvojování vědomostípravomoc výkonné mocivyživovací povinnostvyživovaná osobavýkon rozhodnutízletilost