Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 193
(580 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty, Lumíra Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky Hamousové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Ivo Valenta, senátor Lumír Aschenbrenner, senátor Michael Canov, senátorka Zdeňka Hamousová, senátor Zdeněk Nytra, senátor Tomáš Jirsa, senátor Jaroslav Zeman, senátor Jaroslav Větrovský, senátor Jiří Oberfalzer, senátor Jaroslav Kubera, senátor Zbyněk Linhart, senátor Jan Horník.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 8.9.2017.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 11.12.2017.

Senát přikázal senátní tisk dne 12.10.2017.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Mgr. Jiří Dienstbier.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Dienstbier, který přijal k tomuto tisku dne 22.11.2017 usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 193/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Dienstbier, který nepřijal k tomuto tisku dne 31.1.2018 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 1, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 193/3.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 12.10.2017.

Svým usnesením č. 304, v hlasování č. 55 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 5.4.2018.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Témata EUROVOC: správní deliktsprávní sankcetrvalý pobyt