Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 196
(1039 kB)
Návrh zákona o platebním styku
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Ivan Pilný.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1059
Vl.n.z. o platebním styku - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1059/0 dne 21. 3. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Ing. Adam Rykala a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 28. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 28. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1658).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1059/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 6. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1059/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1059/3, který byl rozeslán 12. 7. 2017 v 10:36.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 31. 8. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1059/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 9. 2017 na 60. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 79, usnesení č. 1827).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.9.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.10.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.9.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. doc. Ing. Jiří Cieńciała, který přijal k tomuto tisku dne 4.10.2017 usnesení č. 139, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 196/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 11.10.2017.

Svým usnesením č. 281, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 370/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 10. 2017.
  Prezident zákon podepsal 24. 10. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 10. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 11. 2017.

Témata EUROVOC: bankovnictvíbankovní systémelektronické bankovnictvíelektronické penízefinanční transakcejednotný trhplatba