Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 200
(498 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Zbyněk Stanjura.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 4. 2017. Vláda zaslala stanovisko 4. 5. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 5. 2017 jako tisk 1089/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1089
Novela z. o HK ČR a AK ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1089/0 dne 6. 4. 2017. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1089P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2017 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Šrámek, MBA a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 5. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1667).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 6. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1089/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1089/3, který byl rozeslán 12. 7. 2017 v 17:50.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 7. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1089/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 9. 2017 na 60. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 109, usnesení č. 1831).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.9.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.10.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.9.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Veleba, který přijal k tomuto tisku dne 4.10.2017 usnesení č. 138, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 200/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 12.10.2017.

Svým usnesením č. 298, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 10. 2017 poslancům jako tisk 1089/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 10. 2017 poslancům jako tisk 1089/6.

Témata EUROVOC: informační systémprofesní organizacezájmové subjekty zemědělského sektoruúřední list