Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 208
(1480 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Vladimír Plaček, senátorka Miluše Horská, senátor Šárka Jelínková, senátor Lumír Kantor, senátorka Emilie Třísková, senátor Jiří Vosecký.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.10.2017.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 16.4.2018.

Senát přikázal senátní tisk dne 15.2.2018.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Božena Sekaninová.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Božena Sekaninová, který přijal k tomuto tisku dne 18.4.2018 usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 208/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 15.2.2018.

Svým usnesením č. 356, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 25.4.2018.

Svým usnesením č. 405, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 4. 2018. Vláda zaslala stanovisko 23. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 5. 2018 jako tisk 160/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 160
Novela z. o sociálních službách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 160/0 dne 27. 4. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0160.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2018 (usnesení č. 78). Určil zpravodaje: Mgr. Lenka Dražilová, MBA a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 9. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 341).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 160/5, který byl rozeslán 14. 11. 2018 v 15:59.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2018 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 96, usnesení č. 415).

Navazující senátní tisk č. 28.

Témata EUROVOC: péče o postižené osobypříspěvek na péčisociální dávkysociální péčesociální službyzdravotně postižený člověk