Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 212
(247 kB)
Návrh kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Občanská sdružení nebo jiné právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je zkoumání historie, archivnictví, výchova, vzdělávání nebo ochrana lidských práv, anebo občanská sdružení sdružující účastníky odboje proti nacismu nebo odboje nebo odporu proti kom.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.11.2017.

Garančním výborem je Volební komise, který přijal k tomuto tisku dne 28.11.2017 usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 212/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 06.12.2017  jako 11. a 17. bod schůze.

Svým usnesením č. 317, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Svým usnesením č. 323 projednal tento tisk s výsledkem jednání - volí.