Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 215
(1066 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.11.2017.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 11.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 3.2.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.12.2017.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Jan Látka, který přijal k tomuto tisku dne 31.1.2018 usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 215/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 15.2.2018.

Svým usnesením č. 349, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: chemický výrobekmezinárodní obchodnebezpečná látkapesticidyprevence environmentálních rizikratifikace dohodyzdravotní rizikoČeská republika