Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 229
(2263 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob (Hanoj, 7. 6. 2017)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.1.2018.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 58.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 24.3.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.1.2018.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 31.1.2018 usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 229/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 4.4.2018.

Svým usnesením č. 374, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Vietnampolitika spoluprácesoudní spolupráceČeská republika