Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 233
(224 kB)
Návrh zákona o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Jan Chvojka.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 27. 12. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2017 jako tisk 24/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 24
N.z. o změně zákonů uprav.počet členů zvl.kontrol.orgánů PS

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 24/0 dne 7. 12. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0024.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 1. 2018 na 6. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 94). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 50, usnesení č. 94).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.2.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.3.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.2.2018.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 14.2.2018 usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 233/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 15.2.2018.

Svým usnesením č. 341, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 35/2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2018.
  Prezident zákon podepsal 21. 2. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 2. 2018.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: dolní komoradočasný výborparlamentní kontrolaparlamentní výborposlanec parlamentu