Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 234
(436 kB)
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2017
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.2.2018.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. prof.RNDr. Václav Hampl, který přijal k tomuto tisku dne 21.3.2018 usnesení č. 190, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 234/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 4.4.2018.

Svým usnesením č. 372, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.