Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 235
(7073 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním pro zdravotní účely, který byl podepsán dne 24. října 2017 ve Štrasburku
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.2.2018.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 81.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 7.5.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.3.2018.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Lumír Kantor, který přijal k tomuto tisku dne 18.4.2018 usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 235/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.5.2018.

Svým usnesením č. 430, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Evropská úmluva o ochraně lidských právlidská právalékařstvíČeská republika