Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 237
(7711 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.2.2018.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 96.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 7.5.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.3.2018.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 28.3.2018 usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 237/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.5.2018.

Svým usnesením č. 423, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: opatření na kontrolu znečištěníznečišťování atmosféryznečišťování překračující hraniceznečišťování životního prostředíškodlivinyČeská republika