Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 238
(486 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Akkře dne 11. dubna 2017
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.2.2018.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 95.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 7.5.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.3.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 3.4.2018 usnesení č. 171, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 238/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.5.2018.

Svým usnesením č. 416, v hlasování č. 3 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Ghanadaňová úmluvadvojí zdaněníČeská republika